Energy

Kto ustala ceny energii elektrycznej?

Opublikowany dn. 01/07/2021 08:21:16

Odpowiedź na to często zadawane pytanie z tytułu wpisu jest bardzo prosta. Ceny energii elektrycznej w Polsce ustala Urząd Regulacji Energetyki. Następuje to jesienią każdego roku.


W tym właśnie czasie, czyli jesienią, sprzedawcy hurtowi, duże podmioty rynkowe, od których odbiorca końcowy nabywa energię elektryczną, kalkulują wszelkie koszty związane z nabyciem energii.

Co wchodzi w te koszty? Sama oczywiście energia elektryczna, jak i na przykład koszty dystrybucji tejże energii.

Niestety, musimy pogodzić się z podwyżką cen prądu i zatwierdzeniem przez URE wyższych cen energii elektrycznej niż przed rokiem.

Na straży prądu


URE - Urzad Regulacji Energetyki - stoi na straży cen prądu. I choć dziś wydaje się to określenie pejoratywne, ze względu na podniesienie cen energii elektrycznej, to URE pilnuje między innymi tego, aby cena energii miała faktyczne odzwierciedlenie rynkowe, a nie narzucone z góry przez hurtowników ceny nie mające związku z obecną sytuacją.

I tu ciekawy przykład - duże firmy energetyczne znane na rynku, w ubiegłym roku *liczyły* na podwyżki prądu na poziomie nawet 30 procent. Założenia przedstawione przez URE spowodowało, że najwięksi na rynku dystrybutorzy dostarczali rachunki o niecałe 12 procent większe.

Ustalenia URE dotyczą nie tylko samej energii elektrycznej, ale także wszystkich źródeł energii (np. gazu) ustalonych w przepisach ustawy o Prawie Energetycznym i przepisach wykonawczych dotyczących tejże ustawy.

To między innymi w ustawie o Prawie Energetycznym zapisane są takie informacje i zasady:
- zasada równoprawnego traktowania odbiorców
- zasada eliminowania subsydiowania skrośnego (subsydiowanie skrośne, to pokrywanie kosztów jednego rodzaju działalności lub też grupy odbiorców, przychodami z innego źródła)
- decyzje URE nie mogą narażać przedsiębiorstw na prowadzenie działalności ze stratą

Taryfa energetyczna zależy od URE


Od wprowadzonych przez URE regulacji zależy także wysokość taryf, o których pisaliśmy już m.in. we wpisie na temat oszczędzania prądu.

I tu napotykamy na ciekawe ustalenie. Przepisy prawa (§ 4 ust. 3) ustalające wysokość taryf energetycznych, a co za tym idzie w prostej linii także przecież cen prądu, mówią wprost o tym, jak wyglądać ma oferta rynkowa.

Taryfę kształtuje się w taki sposób, aby odbiorca mógł na jej podstawie obliczyć należność odpowiadającą zakresowi usług związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną, określonemu w umowie sprzedaży energii elektrycznej albo w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, albo w umowie kompleksowej.

Oczywiście przedstawiona tu mechanika ustalania cen prądu jest bardzo skrócona i ogólna. Całościowo jest to niezwykle skomplikowany proces, z którego odbiorca indywidualny w efekcie widzi jedynie ceny prądu i rachunki z energię elektryczną.

Polecamy również zapoznać się z informacjami na temat tego, jak obniżyć ceny prądu.